Kuvaustilat

Digikameran yleisimmät kuvaustilat ja niiden käyttö

Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi yleisimmät digitaalikameran säätöpyörästä valittavat kuvaustilat. Kuvaustilojen avulla valitaan asetusvaihtoehdot, jotka soveltuvat parhaiten kulloinkin kyseessä olevaan kuvaustilanteeseen. Tilanteesta riippuen annetaan joko kameran säätää asetukset automatiikkansa avulla tai säädetään ne kuvaajan toimesta manuaalisesti.

Auto

Merkintänä säätöpyörässä yleensä joko ”AUTO” tai ”A”. Lisäksi merkintä yleensä vihreällä värillä.

Tämä on kaikkein helppokäyttöisin valinta, jota käytettäessä kameran automatiikka huolehtii oikean valotusajan sekä aukon koon eli f-arvon asettamisesta. Periaatteessa tällä asetuksella kuvattaessa kuvaajan tarvitsee vain suunnata kamera kohteeseen ja painaa laukaisinta, kameran automatiikka hoitaa loput.

Program mode

Merkintänä säätöpyörässä yleensä ”P”.

Program-tilassa kamera toimii hyvin pitkälle samoin, kuin Auto-tilassakin eli kamera hoitaa valotusajan ja aukon koon valinnan. Erotuksena Auto-tilaan on se, että P-tilassa kuvaaja voi säätää itse joitain – kameramallista riippuen – asetuksia, kuten esim. valotuksen kompensointia.

Shutter priority

Merkintänä säätöpyörässä yleensä joko ”T” tai ”Tv”.

Kuvaaja valitsee käytettävän valotusajan ja kameran automatiikka vastaavasti laskee oikean aukon koon eli f-arvon. Tämä kuvaustila antaa kuvaajalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kuinka liike näkyy kuvassa. Esimerkiksi urheilukuvissa, joissa kuvattava kohde liikkuu nopeasti, halutaan käyttää mahdollisimman lyhyttä valotusaikaa, jolloin kohde erottuu kuvassa terävänä, eikä kuvaan tule niin sanottua liike-epäterävyyttä. Vastaavasti taas vaikkapa vesiputousta kuvattaessa halutaan yleensä käyttää melko pitkiä valotusaikoja, jolloin virtaavan veden liike saadaan ”näkymään” kuvassa.

Aperture priority

Merkintänä säätöpyörässä yleensä joko ”A” tai ”Av”.

Tässä kuvaustilassa kuvaaja valitsee käytettävän aukon eli f-arvon ja kamera laskee oikean valotusajan. Aukon koon valinnalla kuvaaja voi vaikuttaa kuvassa näkyvän syvyysterävyysalueeseen.

Suuri aukko (pieni f-arvo) – kapea syvyysterävyysalue.
Pieni aukko (suuri f-arvo) – leveä syvyysterävyysalue.

Manual mode

Merkintänä säätöpyörässä yleensä ”M”.

Manual-tilassa kuvaaja valitsee käsin sekä käytettävän aukon, että valotusajan. Manual-tila antaa taitavalle kuvaajalle mahdollisuuden käyttää juuri kulloiseenkin tilanteeseen sopivia arvoja. Tämän tilan tehokas käyttö vaatii kuitenkin osaavan valokuvaajan, eikä sovellu aivan aloittelijoille.

Bulb mode

Merkintänä säätöpyörässä yleensä ”B”.

Bulb-tilassa kameran suljin pysyy avoinna niin kauan, kuin laukaisinta pidetään painettuna. Tätä tilaa käytetään, kun tarvitaan erityisen pitkiä valotusaikoja esim. yö- ja tähtikuvauksessa.

Scene modes

Merkintänä säätöpyörässä yleensä joko ”SCENE” tai ”SCN”. Säätöpyörässä saattaa olla myös valittavissa joitain kuvaustiloja, joiden tarkoitus ilmenee selkeistä symbooleista.

Scene Modes -tilassa kuvaaja voi valita tilanteen mukaan sopivan esivalintatilan jota käytettäessä kameran automatiikka pyrkii valitsemaan juuri kyseiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvat asetukset. Tällaisia kuvaustiloja on yleensä valittavana useita erilaisia, joista yleisimpiä ovat mm. maisema-, urheilu-, muoto- ja yökuvaus.